Menu icon

Kunstdocent

Als docent beeldende vorming zoek ik samen met school en de desbetreffende leerkracht naar een zinvolle, uitdagende invulling van het project passende bij de leeftijd en gestelde culturele competenties. Daarbij is communicatie belangrijk en zal er een situatie ontstaan waarbij je elkaar aanvult, begeleid maar ook kritisch kan zijn ten opzichte van elkaar. In dat geval: één en één is drie!

Samen brengen we cultuureducatie op een hoger plan 

Door het aanbod van kunst op scholen vergroot en verrijk je immers de belevingswereld van het kind! Kunsteducatie heeft wel degelijk een groot effect op onder meer het vermogen tot observeren, verbeelden, jezelf uitdrukken en refectereren.

We halen het maximale uit hoofden en handen!

Allereerst: mijn lessen zijn gewoon leuk!

Want pas als iets leuk is, komt er enthousiasme en komt er enthousiasme dan is de motor voor je hersenen aan (of juist uit) en zal er ruimte zijn voor expirementeren, loslaten en vooral doen! Creativiteit komt tot uiting en dat houdt immers in het vermogen om de juiste vragen te stellen, kritisch te denken, sceptisch te zijn over veronderstellingen, meerdere oplossingen voor een probleem te bedenken of meerdere antwoorden op een vraag.

Kunsthistorie

Welke kunstenaar werkte ook op deze manier? In welke tijd, en waarom? Op het digibord laat ik grote foto’s zien met overeenkomsten of juist verschillen tussen het werk van toen en het werk van de leerlingen, hier en nu. We praten over kleur, vorm, structuur en betekenissen. En dan nog kunstbeschouwelijk... want het leren kijken naar kunst is één maar ook het kunnen verwoorden en benoemen van aspecten is te leren. Kunst is een symbooltaal, een mededeling, kunst geeft betekenis, kunst beroert en roept emotie op bij iedereen en dat vind ik een bijzonder aspect en heel boeiend om het met kinderen daarover te hebben. Ik vraag en vraag door en laat de kinderen maar praten en fantaseren, mijn rol is om volledig in de fantasie mee te gaan. 

Opdrachten binnen de groep zijn duidelijk, concreet en gekaderd.

Maar binnen dat kader is er de mogelijkheid om te experimenteren, onderzoeken, uit te proberen, te falen daarvan te leren, alternatieven te zoeken en weer opnieuw te beginnen. Iedereen krijgt de ruimte en de vrijheid om te verbeelden, om te creëren en kan technieken, vaardigheden en verschillende materialen toepassen binnen zijn eigen werk. Het stuk autonomie vind ik erg belangrijk; jij maakt hier de keuzes en zo wordt het ook jou werk. Durf jij “out-of-the-box” te denken en onafhankelijk? Ik zie soms kinderen uit de hectiek en realiteit stappen van alledag, volledig opgaan in de opdracht en het materiaal. Dan is mijn doel méér dan bereikt. Zo ontstaan er soms situaties in mijn atelier waar ik stil van kan worden: na een intensieve, stille, afgezonderde zoektocht roept spontaan een meisje van 7 jaar: “Kijk eens wat mooi, ik wist van mezelf niet eens dat ik dit kon”… Deze zin máákt mijn dag en deze zin maakt mijn werk zo leuk en zinvol!

Jaarlijks project "Van Afval naar Kunst"

In opdracht van SKOSO Sint Oedenrode, mag ik al vijf jaar op rij een invulling verzinnen voor groep 7 voor alle rooise basisscholen. In het project van Afval naar Kunst maakt elke leerling zijn eigen werkstuk. Wij voegen al deze werkstukken (220-240 stuks) samen tot een groot Gesamtzwerk.

Jaarlijks trekt de expositie hiervan in het Martinushuis honderden bezoekers.

Volg ons project: 

Subsidie 'extra handen in de klas' in de praktijk op bs de Wegwijzer met gastlessen van Inge Bollen

16 JUNI 2021

Met de subsidie "extra handen in de klas" bedachten we op De Wegwijzer een creatieve, cultuur minded, insteek. Groepen verkleinen door ze te halveren, waarbij de leerkracht met een helft meer specifiek aa nde basisvakken kan werken en de andere helft met een creatieve inslag zelf met de handen uit de mouwen gaat obv Inge Bollen. Zij weet kinderen te inspireren en mee te nemen in hun eigen ontwikkel- en denkproces en geeft daarbij ook meteen inzicht in het gebruik van verschillende materialen. De kinderen smullen ervan. Na 8 weken hebben ze allemaal een prachtig eindproduct, of beter gezegd een eigen meesterwerk!

Tekst: Astrid Kwaspen - directeur bs de Wegwijzer

 

Opleiding en ervaring

Wil je meer weten over mijn opleiding en ervaring? Bekijk dan mijn profiel op Linkedin.

Bekijk hier de foto's van mijn eigen werk en opdrachten.